Hersenschudding (commotio cerebri) is een aandoening waarbij er sprake is van een verstoorde hersenwerking als gevolg van mechanische impact. Dit kan zijn een slag of stoot tegen het hoofd. Bij hersenschudding is er meestal geen direct letsel waar te nemen op bijvoorbeeld een MRI of CT-scan.

In ongeveer 10% van de gevallen treedt er een kleine bloeding of kneuzing op. Bij een hersenschudding (licht traumatisch hersenletsel) treedt in veel gevallen (kortstondig) geheugenverlies en bewustzijnsverlies op.

Direct na het ongeval is er vaak sprake van:

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Duizeligheid
 • Wazig zien
 • Problemen met het vinden van de juiste woorden
 • Gevoelig voor licht en geluid
 • Concentratieproblemen
 • Evenwichtsproblemen

Het merendeel van de mensen met een hersenschudding is na enkele weken symptoomvrij. Een behoorlijk aantal (20-30%) blijft met langdurige symptomen zitten na licht traumatisch hersenletsel. Voor deze langdurige klachten is vaak weinig begrip, zowel bij medici als in de omgeving van de patiënt.

Er bestaat echter een goed omschreven diagnose voor deze symptomen en er kan gesproken worden van een post-concussie syndroom (PCS). Hierin staat PCS gedefinieerd bij aanwezigheid van drie of meer van de volgende symptomen:

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Vermoeidheid
 • Snel geïrriteerd
 • Slapeloosheid
 • Concentratieproblemen
 • Geheugen problemen

In de afgelopen jaren is redelijk wat onderzoek gedaan naar de voorspelbaarheid van het ontwikkelen van PCS. Uit diverse onderzoeken komt duidelijk naar voren dat binnen een week na het ongeval te bepalen valt of er verhoogd risico op ontwikkeling van PCS bestaat.

Binnen functionele neurologie is het streven om zoveel mogelijk van deze verschillende facetten mee te nemen in een op maat gemaakte gerichte behandeling. Dit zal voor PCS de volgende zaken kunnen omvatten:

 • Oogmotorische training
 • Vestibulaire rehabilitatie
 • Nutritionele adviezen
 • Graduele training van belastbaarheid
 • Cognitieve training

Hierbij kan het van belang zijn om spinale correcties uit te voeren, maar kunnen ook unilaterale (eenzijdige) oefeningen worden gegeven.