Migraine kenmerkt zich door herhaaldelijke periodes van hoofdpijn al dan niet gecombineerd met een aura. De hoofdpijn heeft meestal een kloppend karakter en is vaak gelokaliseerd aan de zij-, voor- en/of achterkant van het hoofd.

Migraine komt vaker voor bij vrouwen en er lijkt een genetische vatbaarheid te bestaan. Ook zijn omgevingsfactoren zoals familie en levenswijze (beweging, voeding, roken, alcohol, stress) van groot belang. Andere symptomen zijn onder meer: nekpijn, licht- en geluidovergevoeligheid, misselijkheid, overgevenen duizeligheid. De klachten kunnen tot een paar dagen aanhouden.

Het is aangetoond dat verschillende voedingsmiddelen aanleiding kunnen zijn voor de migraine-aanval. Producten als: cafeïne, alternatieve zoetmakers (aspartaam, saccharine), monosodiumglutamaat (MSG), oude kazen en citrusvruchten. Ook kunnen hormonale veranderingen, stress, roken, sterke geuren en fel licht, weersveranderingen, rode wijn, contraceptie en weinig slaap als verergerende factoren worden gezien.

Vroeger werd aangenomen dat migraine vooral een aandoening betrof van de bloedvaten, omdat medicatie die werkt aan vaatvernauwing de hoofdpijn soms wegnam, echter verklaarde dit niet de auraverschijnselen. Deze ontstaan door een verhoogde hersenactiviteit waarna binnen een uur deze activiteit vermindert. Deze verspreidende golfbeweging van hersenactiviteit werd als eerste door Leao in 1944 beschreven en wordt ook wel cortical spreading depression (CSD) genoemd.

Onderzoek heeft aangetoond dat migraine een neurovasculaire aandoening (zenuwstelsel en circulatieprobleem) betreft, waarbij zenuwbanen vanuit de hersenstam verstoord raken. Dit systeem (Trigemino-vasculair) wordt hierdoor overgevoelig voor prikkelingen en via een ontstekingsmechanisme verschillende chemische boodschappers (neuropeptiden) vrijlaat die de hoofdpijn doen toenemen.

Binnen functionele neurologie maken we gebruik van interventies die deze structuren optimaliseren in hun functie, om migraine-aanvallen te reduceren. Een voorbeeld hiervan is de insufflatie methode van Sullivan.

Deze methode stimuleert het aangedane systeem met behulp van een milde luchtdruk tegen het trommelvlies. Het is een pijnloze en simpel toepasbare methode waar de uitkomsten tot nu toe veel belovend zijn.