Migraine kenmerkt zich door herhaaldelijke periodes van hoofdpijn al dan niet gecombineerd met een aura; zichtbare of hoorbare symptomen. De hoofdpijn heeft meestal een kloppend karakter en is meestal gelokaliseerd aan de zij-, voorkant en/of de achterzijde van het hoofd. Migraine komt vaker voor bij vrouwen (66%) en er lijkt een genetische vatbaarheid te bestaan. Toch zijn omgevingsfactoren van familie en levenswijze (beweging, voeding, roken, alcohol, stress) van zeer groot belang (70%). Andere symptomen zijn o.a. nekpijn, licht- en geluidovergevoeligheid, misselijkheid en overgeven, alsmede duizeligheid. De klachten houden 4 uur tot een paar dagen aan (Schoenen et al, 2006).

Het is aangetoond dat verschillende voedingsmiddelen een aanleiding kunnen zijn voor de migraine aanval. Enkele producten waar rekening mee gehouden kan worden zijn: cafeïne, alternatieve zoetmakers (aspartaam, saccharine), monosodiumglutamaat (MSG), oude kazen en citrusvruchten. Ook zijn hormonale veranderingen, stress, roken, sterke geuren en fel licht, weersveranderingen, rode wijn, contraceptie en weinig slaap als verergerende factoren genoemd (Burstein et al 2005).

Vroeger werd aangenomen dat migraine vooral een aandoening betrof van de bloedvaten (Olesen et al 1987; Wolff et al 1960), vanwege het feit dat medicatie die werkt op de vaatconstrictie (actieve vernauwing) de hoofdpijn soms wegnam, echter dit kon niet de aura verschijnselen verklaren. De auraverschijnselen ontstaan door een verhoogde hersenactiviteit waarna binnen een uur deze activiteit vermindert. Deze verspreidende golfbeweging van hersenactiviteit werd als eerste door Leao beschreven in 1944 en wordt ook wel cortical spreading depression (CSD) genoemd (Richter, 2008; Tfelt-Hansen, 2011). Onderzoek heeft aangetoond dat migraine een neurovasculaire aandoening (zenuwstelsel en circulatie probleem) betreft waarbij zenuwbanen vanuit de hersenstam verstoord raken. Dit systeem (Trigemino-vasculair) wordt hierdoor overgevoelig voor prikkelingen en via een ontstekingsmechanisme verschillende chemische boodschappers (neuropeptiden) vrijlaat die de hoofdpijn doen toenemen (Bahra, 2001; Knight, 2001; Moulton, 2008; Tortorella, 2006).

Binnen de functionele neurologie maken we gebruik van interventies die deze structuren optimaliseren in hun functie, teneinde migraine aanvallen te reduceren. Een voorbeeld hiervan is de insufflatie methode van Sullivan (Sullivan, 2013). Deze methode stimuleert het aangedane systeem met behulp van een milde luchtdruk tegen het trommelvlies. Het is een pijnloze en simpel toepasbare methode waar de uitkomsten tot nu toe veel belovend zijn.