Migraine is characterized by recurrent episodes of headache, whether or not combined with an aura; zichtbare of hoorbare symptomen. De hoofdpijn heeft meestal een kloppend karakter en is meestal gelokaliseerd aan de zij-, voorkant en/of de achterzijde van het hoofd.

Read more