Wat is ons werkterrein?

We zijn gespecialiseerd in functieverbetering van het zenuwstelsel in de ruimste zin van het woord. We proberen de prestatie van het brein te vergroten of te versterken. Daarbij gaat de aandacht voornamelijk naar klachten gerelateerd aan problemen als whiplash, migraine/hoofdpijn, (mild) hersenletsel en duizeligheid.

Wat is ons bestaansrecht?

In het huidige zorgstelsel wordt weinig tot geen aandacht besteedt aan functionele (neurologische) trainingen dan wel behandelingen, buiten medicijngebruik, van bovengenoemde zaken. Het vormt onze niche binnen het huidige zorgstelsel. De wens van de moderne patiënt naar betere/optimale gezondheidszorg verandert en verlangt een individuele aanpak. Het aanbieden van verschillende, weinig invasieve, behandelmogelijkheden past in de huidige markt.

De rehabilitatiemethode zal gericht zijn op het verbeteren van verstoorde functies van het zenuwstelsel. Het aangeboden rehabilitatie/trainingstraject wordt gecombineerd met de eigenschappen van het zenuwstelsel om te aan te passen aan een nieuwe functie. Uitgaande van het aanpassend vermogen van het zenuwstelsel zal de verbetering handhaven mits de voorwaarden aanwezig zijn.

Daarnaast wordt de patiënt intensief betrokken in het traject en heeft mede de vooruitgang zelf onder controle. Deze betrokkenheid op zich activeert andere specifieke delen van de hersenen waardoor de kans op succes verder vergroot kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van nulmetingen, tussentijdse en eindevaluaties, hetgeen de progressie duidelijk in beeld kan brengen.

Welke betekenis hebben wij voor onze patiënten?

Functionele neurologie biedt een moderne kijk op de gezondheidszorg waarbij het normaal fysiologisch functioneren van het zenuwstelsel wordt nagestreefd. Dit kan bereikt worden door het aanspreken van de specifieke functie met een juiste dosering. Er zullen verschillende parameters bepaald worden waardoor een optimale dosering ingesteld kan worden. Bij elke patiënt zal dit individueel gemeten en ingesteld worden. Dit staat in contrast met de huidige zorg waarbij een behandeling meestal ingesteld is op een gemiddelde waarde.

Ieder mens is uniek, mede door het functioneren van het brein. 100 miljard neuronen met mogelijk enkele duizenden verbindingen per neuron geeft de ontelbare mogelijkheden van het menselijk brein enigszins weer. Bij het instellen van een rehabilitatietraject van het brein zal de mate, de locatie en de functie bepaald moeten worden. Het is dus service op maat.

Wij zijn in staat de klachten zodanig precies te analyseren en te lokaliseren dat een functionele rehabilitatie toegepast kan worden. De nadruk ligt op het ontstaansmechanisme binnen het zenuwstelsel waarbij de symptomen slechts een uiting zijn van het onderliggende probleem. Redelijkerwijs zal dat gecontroleerd en (tussentijds) geëvalueerd worden.

Wat zijn onze normen, waarden en overtuigingen?

Elke lichaamscel is onderhevig aan verandering. Zo ook alle zenuwcellen, de neuronen. Neuronen hebben de specifieke eigenschap dat hun functie bepaalt de vorm. Met andere woorden de structuur is aan verandering onderhevig welke afhankelijk is van de taak die verlangt wordt. Daarnaast geldt de voorwaarde dat het neuron voldoende substraat (voeding, zuurstof) en activatie nodig heeft om optimaal te kunnen presteren.

Activeren kan niet ongelimiteerd. Te veel activatie geeft een overschrijding van de metabole capaciteit waardoor de neuron verslechtert in functie en uiteindelijk mogelijk verdwijnt. Te weinig activatie veroorzaakt een verstoorde stofwisseling in de neuron waardoor het uiteindelijk zal ophouden te bestaan. Daarmee gaat de functie van de betreffende neuron verloren.

Voorheen werd verondersteld dat het volwassen brein een vaste structuur en functie bezat. Dit is echter niet de waarheid gebleken. Het brein is in staat te veranderen in vorm en functie. Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt in de rehabilitatie.

Een zenuwcel kan nieuwe verbindingen aanmaken met andere neuronen door middel van stimulatie. Ieder neuron bezit een eigen functie, zodoende kan een nieuwe verbinding functies leren combineren.

Voorbeelden hiervan zijn zaken als herseninfarct en/of hersenbloeding. Gezien de locatie van de laesie zou men verwachten dat bepaalde functies verloren gaan. Echter blijken nabij gelegen neuronen deze functie over te kunnen nemen mits het brein hiertoe wordt aangezet. Er zijn berichten vanuit de wetenschap welke aantonen dat het menselijke brein zelfs in staat is nieuwe neuronen aan te maken.

Wat zijn onze intenties en ambities?

Behandeling van personen, in alle leeftijdscategorieën, die last hebben van duizelingen, WAD, hersenschudding/kneuzing, hoofdpijn/migraine. Het streven is een alom bekende en toonaangevende behandelwijze van functionele neurologie te maken in de zorg. De FN methode zal deel gaan uitmaken van een reguliere mogelijkheid in de gezondheidszorg in Nederland.

Lees meer over onze visie