Hoe ziet de omgeving van onze organisatie er in de verre toekomst uit?

Neurologisch trainingsnetwerk. Meerdere praktijken zijn erbij betrokken met een gelijke achtergrond en affiniteit en interesse. Alle collega’s zullen in staat zijn een neurologisch trainingsprogramma aan te bieden.

Er wordt gewerkt aan een netwerk waarin de collaga’s aan een minimale standaard moeten voldoen, vastgesteld door het bestuur van de CFNN. Het netwerk dient zich in de loop van de tijd uit te bouwen tot een bekende specialisatie binnen de beroepsgroep.

In een later stadium zal ook naar buiten getreden worden als chiropractoren met een specialisatie in neurologische klachten. Door het aanbieden van cursussen en casusoverleg middels bijeenkomsten en moderne media middelen zullen collega’s geënthousiasmeerd worden.

Wat willen we als organisatie tegen die tijd bereikt hebben?

Meedere individuele centra waarbij de samenwerking in de gezondheidszorg verweven is in het genereren en verwijzen van patiënten. Het aanbod van de klachten van de cliënten zal voornamelijk van neurologische aard zijn.

Onderscheidend. Er zal 1 behandeling worden toegepast waarbij alle betrokken aspecten van de problematiek worden aangepakt. Het behandeltraject is intensief en opbouwend. De FN-methode bezit van nature een evaluerende invulling. Daarmee kan continu de progressie, maar ook de juiste richting van de behandeltechnieken worden bepaald. Dit in contrast met de huidige revalidatiecentra waarin er meerdere losstaande behandelingen op de patiënt worden toegepast en evaluatie veelal pas na enkele weken plaatsvindt of soms slechts helemaal aan het eind van het traject.

Relevant en richtinggevend. Protocollen zullen worden opgesteld. Dit verzamelt gestandaardiseerde informatie over de gezondheidstoestand van de cliënt met als achterliggend doel een effectieve revalidatie toe te gaan passen. Omdat het relatief nieuwe inzichten en vooral behandelmethodes bevat en daarmee de wetenschappelijke benadering als geheel nog onvoldoende is zal de juiste documentatie gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijke doeleinden.

Langs welke weg gaan we die positie bereiken?

De bestaande wegen kunnen gebruikt worden: naamsbekendheid vergroten met behulp van de media. Dit heeft als voordeel dat er minder tot geen financieel risico gelopen wordt. Een andere mogelijkheid is financiële ondersteuning middels obligatiehouders, investeerders of een stichting.

Eenheid,eenvoudig en evenwichtig. Alle behandelaars hebben dezelfde achtergrond qua scholing en educatie. Het aangetrokken personeel zal volgens de FN principes worden opgeleid door de FN chiropractoren. Voortijdig zal het revalidatiedoel bepaald worden, dit in nauwe samenwerking met de cliënt (=hulpvraag). Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van een samenwerkingscontract tussen behandelaar en cliënt.

Hiermee wordt de therapietrouw aanzienlijk verhoogd welke de kans op succes eveneens verhoogt.

Lees meer over onze missie