De chiropractor is een universitair geschoolde deskundige op het gebied van wervelkolomklachten. Binnen de chiropractie bestaan, net als in de geneeskunde verschillende specialisaties.

Functionele neurologie is een van deze specialisaties. Chiropractoren met deze specialisatie stellen het zenuwstelsel (brein en ruggenmerg) centraal in hun analyse en interventies.

De FN chiropractor heeft verschillende mogelijkheden om tot verbetering van klachten en symptomen te komen. Deze mogelijkheden of interventies zijn gebaseerd op modern wetenschappelijk onderzoek vanuit verschillende wetenschapsgebieden. Of men nu gediagnosticeerd is met een pathologie of dat de klachten van mildere (maar daarom niet minder heftige!) aard zijn, de FN chiropractor zal op zoek gaan naar waar er voor u verbetering te behalen valt.

Typische voorbeelden van klachten waarbij pathologie niet altijd even duidelijk is, maar waarbij een functioneel neurologische benadering uiterst waardevol kan zijn:

Veel van deze klachten kunnen verbeteren door gerichte training. Indien medicatie of andere medische handeling noodzakelijk geacht wordt of ondersteunend kan helpen aan de rehabilitatie dan zal de FN chiropractor u hierover inlichten en doorverwijzen.

Neuroplasticiteit
Een belangrijk concept in de benadering functionele neurologie is die van ‘neuroplasticiteit’. Zenuwverbindingen in het brein zijn ‘plastisch’ omdat ze kunnen veranderen door sensorische, motorische, cognitieve of emotionele ervaringen/stimuli. Simpel gezegd, waar je aan blootgesteld wordt geeft veranderingen in het zenuwstelsel.

De basis van het gehele zenuwstelsel is een enkele cel, neuron genaamd. Het menselijk lichaam bevat ongeveer 100 miljard zenuwcellen elk met een specifieke functie en verbindingen met andere neuronen, welke een zeer uitgebreid netwerk vormen.

Voorheen werd het volwassen brein als onveranderlijk beschouwd. Nu weten we dat al deze zenuwcellen nog te veranderen zijn. Als voorbeeld, door herhaaldelijk neuronen te stimuleren kan de productie van de chemische signaalstofjes (neurotransmitters) verhoogd worden door de ‘sprekende’ neuron. De ‘luisterende’ neuron reageert met het verhoogd ontwikkelen van het aantal receptoren (ontvangers).

Een neuron kan nieuwe verbindingen maken (synaptogenese), zelfs in een verder gelegen gebied (neurale migratie). Dit is hoe we nieuwe vaardigheden leren en waarbij de uitdrukking ‘oefening baart kunst’ van toepassing is.

Rehabilitatie van het zenuwstelsel
De basisvoorwaarde van functionele neurologie is het ondersteunen van gezonde neuroplasticiteit van het zenuwstelsel door juiste stimulatie en voeding. Behandeling heeft als doel niet alleen bescherming maar ook optimaliseren van het zenuwstelsel/brein. Zelfs een slecht functionerend zenuwstelsel bezit de mogelijkheid tot rehabilitatie, vaak met blijvende verbetering.

Het is belangrijk te weten dat neuroplasticiteit ook kan optreden in negatieve zin. Als een deel van het brein niet gestimuleerd wordt, neemt de productie van neurotransmitters en receptoren af, verbindingen tussen neuronen op afstand verminderen of gaan verloren en uiteindelijk zal de betreffende neuron sterven. Het gezegde ‘rust roest’ is hierbij van toepassing.

Opleiding Functionele Neurologie
Na het positief afronden van de basis chiropractie opleiding kan de ‘post-graduate education’ en specialisatie Functionele Neurologie gestart worden. Deze educatie richt zich voornamelijk op een verdieping van neuro-anatomische en neurofysiologische kennis waarin, naast aandacht voor diagnostiek, er veel tijd gespendeerd wordt aan het toepassen van deze kennis in de klinische praktijk.

Een minimum van 300 contacturen is noodzakelijk voor het afleggen van een bekwaamheidstoets bij de NOCA geaccrediteerde organisatie ACNB. Jaarlijks dient men minimaal 50 contacturen te gebruiken voor het behouden van de titel DACNB (Diplomate of American Chiropractic Neurology Board). Naast ieder contactuur is circa 2-3 uur aan zelfstudie noodzakelijk om tot succesvol afleggen van het examen te komen.

Het uiteindelijke examen is een combinatie van praktische vaardigheden en theoretische en klinische kennis. Waneer dit met goed gevolg wordt afgelegd mag men zich Diplomate of the American Chiropractic Neurology Board noemen (DACNB) of Fellow of the American Board of Functional Neurology (FACFN).

Na deze “basis”opleiding zijn er via de American College of Functional Neurology verdere verdiepingen te volgen zoals vestibulaire rehabilitatie, neuro-ontwikkelingsproblemen bij kinderen, neurochemie en voeding, electrodiagnostiek en traumatisch hersenletsel. De FN chiropractor is dan ook zijn/haar leven lang bezig met zich verder te verbeteren, zowel praktisch als theoretisch.