Functionele neurologie (FN) is een empirische benadering gebruikmakend van bestaande moderne diagnostische apparatuur. Een innovatieve en brede kijk op zorg waarbij vernieuwende therapievormen in de praktijk worden gebracht voor patiƫnten met klachten van neurologische aard.

De functioneel neurologisch gediplomeerden (DACNB of DACAN) brengen de modernste inzichten in diagnostiek en behandeling bij elkaar. Functionele neurologie zou in de toekomst gezien kunnen worden gezien als de nieuwe zienswijze op de gezondheid van het zenuwstelsel en het brein.

 • Vernieuwend in de gezondheidszorg en rehabilitatie voor het brein en de zenuwen
 • Specialisten in de functie van het zenuwstelsel
 • Versterkt door wetenschap en meetbare resultaten
 • Proactieve (preventieve) mogelijkheden voor verbetering.

 

Individuele zorg
Omdat iedereen uniek is, wordt een individueel behandelplan voor u opgesteld waarbij de tekortkomingen en/of beperkingen in beeld gebracht worden door middel van een grondige anamnese, lichamelijk en neurologisch onderzoek en eventueel toegevoegde testen.

Uw behandeling zal bestaan uit verschillende technieken toegepast door uw behandelaar waarschijnlijk in combinatie met specifieke huiswerkoefeningen. De combinatie van technieken en oefeningen zorgt voor een regelmatige stimulus van het aangedane/zwakkere deel waardoor versterking kan plaatsvinden. Herhaling is van groots belang bij het inslijpen van een vernieuwde functie binnen het zenuwstelsel.

Soms kan besloten worden om de intensiteit van de behandeling dermate op te voeren dat er meerdere behandelingen per dag uitgevoerd worden met als achterliggend doel sneller en beter resultaat. De vooruitgang zal gemeten worden en zorgt eveneens voor een belangrijke vorm van feedback om de behandeling verder te optimaliseren.

 • Persoonlijk ingesteld behandelplan.
 • Progressie wordt frequent gemeten
 • Behandelplan wordt frequent bijgesteld.
 • Balanstraining
 • Oogmotorische training

 

Lichamelijk en neurologisch onderzoek
FN onderzoek helpt ons de mate van verstoring en het neurologisch presteren te bepalen. Het begint met een uitgebreid lichamelijk bewegingsonderzoek, loopanalyse en neurologisch onderzoek. Eveneens kan eventueel de balans/evenwicht (CAPS/Pondera), timing (IM), motor precisie en oogmotoriek (VNG) getest worden.

 

Onderzoek bestaat uit:

 • Bewegingsonderzoek: flexibiliteit, functionaliteit
 • Looppatroon
 • Kracht, gevoel en reflexen
 • Craniale zenuwtesten (oog, keel, oor, aangezicht)
 • Balans/evenwicht
 • Oogmotoriek